SAL7759, Act: V°11.2 (31 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°11.2  
Act
Date: 1469-07-07

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) gielijs coels slootmake(r) die een zeke(r) gedinghe uut saken vanden/
goeden die wae(re)n reyners wilen van pamele voirs(creven) en(de) dair op zijn/
voirs(creven) testament slaet gehadt heeft tegen h(er)janne wilen blanck(ar)t/
prieste(r) heeft geloeft dat hij vanden costen die hij int v(er)volgh/
vanden voirs(creven) gedinghe gedaen heeft den voirs(creven) janne en(de) janne/
nu(m)mermeer eyschen oft moeyen en sal bij hem selven oft yeman(de)/
and(er)s in e(n)nigher manie(re)n hen d(aer)af volcomelic quijtscelden(de) En(de)/
desgelijcx heeft de voirs(creven) otte den voirs(creven) janne en(de) janne quijtge/
schouden van allen actien die hij uut saken vanden voirs(creven) costen/
te henw(er)ts hebben mochte eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt