SAL7759, Act: V°11.6 (32 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°11.6  
Act
Date: 1469-07-08

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
Cu(m) cond(icione) dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij vander/
vors(creven) borchtocht costelois gehouden worde en(de) d(air)af met allen ontslagen/
alst hem gelieft en(de) oic v(er)richtt van allen costen en(de) lasten die hij/
doen sal moegen hebben of liden in e(n)nig(er) manie(re)n
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt