SAL7759, Act: V°3.2 (10 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°3.2  
Act
Date: 1469-06-30

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
Cum (con)dicio(n)e zo verre de voirs(creven) meester reyne(r) die nu rintmeester/
es vander voirs(creven) faculteit in arten in e(n)nighen gebreke wae(r) van/
te voldoene der selver faculteit van zijnre officien en(de) rintmeester/
scape inder manie(re)n also dat gewoenlic es en(de) behoirt dat dan/
de voirs(creven) faculteit dat met desen brieve sal moegen verhalen aen/
hem ende zijn voirs(creven) borghen tot der vors(creven) so(m)men en(de) dair onder/
zonder argelist eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt