SAL7759, Act: V°5.1 (14 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°5.1  
Act
Date: 1469-07-03

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) peter zwallarts alse een zegg(er) gecoren op tgeschill tusschen willem(me)/
da(n)guille(re) en(de) laureyse zwallarts geco(m)p(ro)mitteert uutstaen(de) heeft hem/
van zijnre p(ar)tien weghen alsnu omtrint xi uren voe(r) der noenen/
alhier voer scepen(en) van loeven gep(rese)nteert bereet navolgen(de) den/
(com)p(ro)misse zo v(er)re zijn wed(er)segman quame tot der uutspraken vande(n)/
zegg(er)scape te verstaene alh(ier) voer scepen(en) van loeven of elswair/
dair dat behoiren mochte Cor(am) roel(ants) abs(oloens) julii iii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt