SAL7759, Act: V°7.3 (19 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°7.3  
Act
Date: 1469-07-04

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) na dat op heden geweest zijn bider stad h(er) jan de grove priest(er)/
ende jan de man met zeke(re)n heuren medeplege(re)n in deen zijde en(de)/
henrick vanden rijne ter ande(re) Aldair de voirs(creven) h(er) jan en(de) zijn mede/
pleg(er)s alse aenlegge(re)n versochten gesett te werden in zeke(re) heure/
goede inde wijngairtstrate [gelegen] die de voirs(creven) henr(ic) uutgedaight hadde/
met meer ande(re)n goeden die ande(re)n p(er)sonen toebehoirden gelijc hij/
hen dat geloeft hadde te doen sonder heuren cost op twee hollan(sche)/
gulden(en) erflic die hij dairaen behouden soude Welck toeseggen/
de voirs(creven) vanden rijne genoech bekinde mair zeide dat hij d(air)op/
te voren hadde twee hollan(sche) gulden(en) die te quiten stonden den pe(n)ning/
met xx en(de) te kersmisse verschinen(de) en(de) dat zij de goede nu v(er)cochtt/
hadden en(de) wouden hem d(air)op besetten de voirs(creven) twee hollan(sche) gulden(en)/
te quiten den pe(n)ning met xviii en(de) ts(in)t jansmisse vallen(de) dwelc/
also niet en behoirde mair souden hem zijnen tsijs bewijsen/
also hij van voe(r) scout oft hem dov(er)bate opleggen also hij meynde/
Ende de voirs(creven) partien hen h(ier)af keerden inde middelinge en(de) uutsp(ra)ke/
vander stad So heeft de stad in manie(re)n van middele uutgesproken/
dat de voirs(creven) h(er) jan ende zijn medep(ar)tie hem opleggen selen voer/
dat den ouden tsijs hogher te quiten(e) stond dan met xviii twee/
[den pe(n)ning te q(ui)ten met xviii] ende d(aer)mede vanden voirs(creven) geschille te vreden bliven Act(um) cor(am) a(m)bob(us)/
burgim(a)g(ist)ris (et) aliis in (con)silio julii iiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt