SAL7759, Act: V°9.7 (24 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°9.7  
Act
Date: 1469-07-05

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
Cu(m) (con)dicio(n)e dat hij dairmede hem behulpen sal moegen dat hij vanden/
voirs(creven) xxxvii rijnsch gulden(en) die hij den vors(creven) janne va(n) laethem nu in/
gereden gelde geleend heeft betailt werde en(de) oft zij hem dit ten vors(creven)/
daghe niet en betailden noch opten wissel tzijnen behoef en zetten en(de) hij/
dan d(air)om e(n)nich vervolgh doen moeste zo sal hij aen hen met des(en) leste(n)/
brieve moegen v(er)reycken voer zijnen montcost van elcken dage dat hij/
d(air)om uutwesen sal zo v(er)re hij uut es te p(er)de viii stuv(er)s en(de) oft hij uut/
wae(re) te voete iiii st(uvers) welcken cost zij hem geloeft hebben deughdelic/
op te leggen alst v(er)volghde schout (et) p(ri)m(us) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt