SAL7761, Act: R°100.1 (305 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°100.1  
Act
Date: 1473-01-14

Transcription

2020-07-04 by Walter De Smet
It(em) also ten vervolghe gielijs van duffle alse p(ro)cureur joff(rouwen) sainten zijnre/
moeder weduwe jans wilen van duffle welck jan na des(er) stad rechte beleidt/
es tot den goeden baudewijns raes op zeke(re) condicien gelijc de brieve dat/
begripen gescr(even) es vander stad wegen den bailliu van geldenaken de vors(creven)/
goede zo verre zij onder hem gelegen waren den voirs(creven) gielisen te doen/
volgen p(ar)tien te weten den voirs(creven) baudewijne dach bescheiden(de) op heden alhier/
in trecht te comen gelijc de brieve dat begrepen Daer de selve baudewijn/
noch nyeman anders tegen den voirs(creven) p(ro)cureur gecomen en es den selven/
p(ro)cureur compare(re)nde en(de) trecht voirts versueckende en(de) doende lezen de/
resc(ri)pcie svoirs(creven) diene(re)n van zijnre execucien so hebben de scepen(en) van/
loeven gewijst voer een vo(n)nisse so verre svoirs(creven) beleidden oft zijns sp(ro)cur(eur)s/
wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene smeyers ende van hen dat dan de/
voirs(creven) goede den voirs(creven) beleidden tot zijnre wettig(er) gebreke behoef volge(n)/
selen also verre alst noch voer ons comen es Cor(am) scabinis in sca(m)pno/
januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1 [R°100.2]
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-04 by Walter De Smet
Hier na volghen de goede d(air)op/
tvoirs(creven) vo(n)nisse gegaen es/
Ierst een half boender lands gelegen ter plaetsen geheten achter de/
wijngairden bijde goede sheilichs gheests van geldenaken It(em) (½) boend(er)/
lands gelegen int dal van chebay tusschen de goede baudewijns piet(er)s/
en(de) sheilichs gheests van geldenaken It(em) een derdel van eenen boende(r)/
lands daer bij gelegen It(em) (½) boender lands gelegen boven de wijng(ar)de/
tusschen de goede jans pieret en(de) des baillius van brabant It(em) (½) boend(er)/
eygens lands gelegen ter plaetsen geheten a pont le roy It(em) vier/
roeden eygens lands daer boven gelegen bijde goede wout(er)s va(n) he(m)bremez/
It(em) drie dach(mael) lands gelegen omtrint de malladrie bijde lande tsh(er)togen/
van brabant It(em) vi dach(mael) hoofs gelegen boven de moelen geheten le/
molin laeskyn En(de) voirts alle dande(re) goede in huysen hoven [ca(m)men] wynnen(de) lande(n)/
beemden eeussele(n) en(de) alle(n) ande(re)n heuren toebehoirten gelijc de vors(creven) boudewijn houden(de)/
was
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt