SAL7761, Act: R°12.1 (28 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1472-07-09

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) also als jan wellens ooftmenghe(r) aengesproken heeft alhier inde banck/
janne de nausnyde(re) seggende dat hij op zijn huys en(de) hof gelege(n) inde/
bout(er)shemstrate anderwile voer x peters die hij gehaven hadde en(de)/
comen waren van zek(ere)n haefliken goeden gebleven van janne wilen/
van kessele en(de) zijnen vier kynd(ere)n d(air)af de voirs(creven) nausnyde(re) deene/
getruwt heeft te gelike toebehoirende den selven kynde(re)n besett/
hadde eenen peter lijftochten tot tween vanden selven kynde(re)n live na/
den welken hij den voirs(creven) nausnyde(re) gegeven hadde iii pet(er)s voe(r) zijn/
aengedeelte vanden principalen gelde der voirs(creven) lijft(ochten) en(de) vanden tween/
jairrinten d(air)af verloepen Seggende voirts dat daer na een vanden/
voirs(creven) twee kynde(re)n d(air)op de lijftocht stont en(de) d(air)af dander aflivich was/
worden comen was van buyten lands en(de) hadde voe(r) de selve lijftocht/
den voirs(creven) pand uutgewonnen met rechte also de voirs(creven) wellens bood/
te thoenen hopende mids dien dat hem de voirs(creven) nausnyde(re) weder/
stellen soude en(de) sculdich wae(r) te stellen costelois in tvie(re)ndeel vande(r)/
voirs(creven) uutgewonnene(n) goeden en(de) onderpande hem des getroestende tot/
den rechte So hebben de scepen(en) van loeven na tverantwerden/
snausnyd(er)s gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat de selve nausnyde(re) ongehoude(n)/
zijn sal vander aenspraken die de voirs(creven) wellens te hemw(er)ts gedaen/
heeft Cor(am) roel(ants) opp(endorp) borch heyken caverson julii ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt