SAL7761, Act: R°128.3-V°128.1 (375 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-V°128.1  
Act
Date: 1473-03-04

Transcription

2020-08-29 by Walter De Smet
Roelof lombairt It(em) also als ten vervolghe roelofs lombairt alse geleidt voe(r) gebreck/
van scepen(en) brieven van loeven spreken(de) van twee gulden ryd(er)s lijft(ochten)/
tsijnen en(de) joff(rouwen) annen zijnre zuster liven tot den goeden jans/
moens de zeghe(re) woenen(de) ts(in)t jorijs weerde gescr(even) es den officijer/
ald(air) alle de goede desselfs jans onder hem gelegen den voirs(creven)/
roeloven te leve(re)n en(de) peislic te doen volgen Ende oft de voirs(creven)/
jan tegen den voirs(creven) beleide of scepen(en) brieven yet allege(re)n wilde/

//
dat hij des tot eenen zek(ere)n daghe op heden dienende alhier te rechte q(ua)me/
des de selve jan noch nyeman van zinen weghen gedaen en heeft den voirs(creven)/
roeloven zijnen dach verwachtende en(de) trecht voirt versueckende doende/
oic blijcken dexecucie bijden voirs(creven) officier in desen gedaen So hebben/
de scepen(en) van loeven gewijst voe(r) een vo(n)nisse so verre svoirs(creven) geleidde(n)/
wederp(ar)tie niet en quame ten opstaene tsmeyers en(de) van hen datmen/
hem dan vanden voirs(creven) goeden houden soude in zijnen beleide tot zij(n)re/
wettig(er) schult behoef also verre alst noch voe(r) hen scepen(en) comen es/
Act(um) sdonred(aeghs) m(ar)cii iiii Cor(am) scab(inis) in placito
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt