SAL7761, Act: R°13.2 (34 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1472-07-13

Transcription

2020-03-03 by Walter De Smet
It(em) wouter vanden borchoven van vertrijcke heeft gemechticht jacoppen van/
nuysberghe om te hebben te boe(re)n en(de) tontfanghen en(de) oic doen v(er)panden/
oft afleggen de lijftochtrenten hier na genoemt staende ten live desselfs/
jacobs en(de) katlinen zij(n)s wijfs en(de) d(air)inne de voirs(creven) wouter zijn heffen/
heeft gelijc zeke(re) scepen(en) brieve va(n) lov(en) d(air)op gemaict begripen Te wete(n) een(en)/
ij ryderr op zeke(re) goede goirds wilen loyman It(em) i(½) ryder op janne/
oeghe pet(ere)n der kynde(re)n en(de) h(er) boirde dekens It(em) i(½) ryder op wouteren/
anthoenise en(de) vrancken sduvels gebrued(ere)n It(em) eenen ryde(r) op h(er) henr(icke)/
de gruyte(re) en(de) pauwelse van ijssche It(em) eenen ryde(r) op pet(ere)n d(er) kynd(ere)n/
wout(ere)n der kynde(re)n zannen ende h(er) boirde dekens It(em) een(en) rydere op/
mychiele bloemairts goirde van arrenberghe en(de) joese van arschot It(em)/
ii ryders op henr(icke) vander calst(ere)n emonde roelants wout(ere)n vand(er) hofstad/
en(de) hubrechten van nuysberghe It(em) eenen ryde(r) op arnde vanden zijpe/
molde(r) en(de) henr(icke) zeels en(de) meer ande(re) Ende de voirs(creven) sculd(ere)n va(n) zinen/
ontfanghe quijt te schelden quitancie te gheven ende oic betalinge en(de)/
oic dafleggen oft verpanden met rechte te vervolgen met allen forme(n)/
en(de) pointen va(n) rechte d(air)toe dienen(de) (et)c(etera) Geloven(de) Cu(m) (com)put(atione) (et) revoc(atione)/
roel(ants) borgh julii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt