SAL7761, Act: R°132.2 (387 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°132.2  
Act
Date: 1473-03-15

Transcription

2020-09-01 by Walter De Smet
It(em) jan van akere soen wilen goirds heeft gelooft janne willems soen/
willems wilen willems te lossen en(de) af te quiten tusschen dit/
en(de) van s(in)t jansmisse naistcomende over twee jair twee gulden/
clinckairts erfliker rinten vanden zeven gulden clinck(ar)ts te xiiii/
stuv(er)s tstuck erfliker rinten Dairop hij vanden voirs(creven) janne/
willems genomen heeft desselfs jans slachmoelen met heurer/
toebehoirten gelegen te rosieres en(de) elcken clinckairt vanden voirs(creven)/
twee clincairden met achtien geliken pe(n)ninghen en(de) met vollen/
rinten en(de) dat hij in drie quitinghen den pontpe(n)ningh draghen/
sal Heeft voirt gelooft de voirs(creven) van akere dat hij bynnen zess/
jairen naistcomen(de) vander voirs(creven) slachmoelen sal doen maken ende/
reecken een papiren moelen en(de) daer aen leggen ter goeder ende/
deughdeliker taxacien hondert rijnsch(en) gulden(en) Voert heeft hij/
geconsenteert ende bekend dat den voirs(creven) janne willems volgen sall/
en(de) dat hij sal moegen aenveerden en(de) afdoen ts(in)t jansmisse naistc(omende)/
dbuyten rat en(de) alle dbynnen werck vander voirs(creven) slachmoelen/
En(de) voe(r) tvoldoen der voirs(creven) twee yerste(n) poenten zijn borgen svors(creven)/
van akeren everard de pape soen joes de pape en(de) anthoenijs/
lachman scepman beide woenen(de) te loeven et p(ri)mus Ende es oec/
vorwerde dat de p(ar)tien van allen ande(re)n poenten der voirs(creven) coma(n)scap/
aengaende selen bliven op hen beloop van rechte Cor(am) borgh et/
vynck marcii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt