SAL7761, Act: R°136.4 (398 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°136.4  
Act
Date: 1473-03-24

Transcription

2020-09-15 by Walter De Smet
It(em) wouter vander loe geboren van herenthals woenen(de) nut(er)tijt te wijchmale/
heeft gelooft op zijn lijf en(de) goed en(de) op zoenbreke en(de) peysbreke te zijne/
dat hij om gheenrehande saken oft stucken wille die geschied moegen/
zijn tusschen hem in deen zijde en(de) henricken ke(n)nemans soen wilen/
goirds in dande(re) den selven henricken ne(m)mermeer wangunst hathye/
veede noch viantscap doen noch draghen en sal buyten lands daghen/
noch te campe eysschen bij hem selven noch bij nyeman(de) and(er)s Bekynnen(de)/
oft hij hier tegen daghe in e(n)nig(er) manie(re)n dat hij zijn soude peisbreke/
en(de) zoenbreke en(de) verboert sal hebben zijn lijf en(de) zijn goed ond(er) wat/
hij l he(re)n hij bevonden soude werden Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) borgh/
heyk(ens) scab(inis) m(ar)cii xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt