SAL7761, Act: R°139.3-V°139.1 (402 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°139.3-V°139.1  
Act
Date: 1473-03-28

Transcription

2020-09-28 by Walter De Smet
It(em) gheerd van ertrijcke soen wilen gheerds die met janne wilen van griecken/
geheten robbrechts molde(r) reyne(re)n wilen de becke(re) arnde wilen baes geheten/
houtmans en(de) janne wilen van rode vorste(r) borghe steet met scepen(en) brieven/
van loeven gemaict a(n)no liiii lestled(en) voe(r) jonck(er) raese wilen vand(er) rivie(re)n/
he(re) van nederlynthe(r) voer thien rijnsch(en) gulden(en) lijftochten ten live gerard(en)/
van baussele secretar(is) (et)c(etera) en(de) joff(rouwen) margrieten zijnre huysvrouwen voer/
welke lijftocht met eenen annexe namails borghe worden arnd wilen van/
graven en(de) peter wilen van baessele vette(r) es comen voe(r) scepen(en) van loeven/
openbairlic bekynnen(de) dat hij met janne [henr(icke)] vander moelen janne vleesch en(de) robb(er)te/
van longpret alle drie behuwde soenen svoirs(creven) wilen peters van baessele/
en(de) met andriese soen desselfs wilen peters overcomen es dat hij gheerd/
voe(r) zijn paert vander voirs(creven) lijftocht den voirs(creven) andriese en(de) zijnen zwag(er)s/
opleggen sal xv lxxv rijnsch(en) gulden(en) goed ende ghinghe te xx stuv(er)s/
tstuck en(de) dair mede gestaen welcke lxxv rijnsch(en) gulden(en) hij gelooft heeft/
en(de) geloefde den voirs(creven) andriese en(de) zijnen zwag(ere)n aut alt(er)i te gheven en(de)/
te betalen ten daghen h(ier) na genoemt Te weten xxv rijnsch(en) gulden(en) d(air)af/
ts(in)t jansmisse baptisten naistcomen(de) xxv rijnsch(en) gulden(en) te kersmisse d(air)na/
volgende ende dander xxv te paeschen dair na vervolgende en(de) telken t(er)mijne/
alse vervolghde schout behoudelic dat zijn wederp(ar)tie vanden vors(creven) lesten/
paymente hem selen afcorten tderdel vanden vroentcoste hier na genoemt/
met welcker so(m)men voirs(creven) de voirs(creven) andries en(de) zijn zwaghe(re)n gelooft hebbe(n)/
den voirs(creven) gheerde vander voirs(creven) lijftocht quijt en(de) ongelast te houden Voerts/
es vorwerde oft met den voirs(creven) scepen(en) brieven de welke overheeft tselven/
rechte vanden voirs(creven) gerard jan le h(er)dy opte ande(re) sculde(re)n inden voirs(creven)/
brieven begrepen yet gecregen worde met rechte of metter mynnen dat/
d(air)af den voirs(creven) gheerde deen helicht volghen sal mair selen de voirs(creven) andr(ies)/
en(de) zijn zwag(ere)n de pe(n)ninge trecken d(air)af comende trecken en(de) den vors(creven)
//
gheerde deen helicht dairaf afslaen aende voirs(creven) schult oft aen des alsdan d(air)af/
ombetaelt uutsteet en(de) oft de selve schout geheelic betaelt wae(r) zo sele(n)/
zij hem de helicht opleggen Voert heeft de voirs(creven) gheerd gelooft/
te betalen alsulken vroentcost als hij nu om der voirs(creven) saken wille/
verseten heeft verseten heeft inder vroenten jasp(er) claes en(de) de vors(creven)/
zijn wederp(ar)tie d(air)af ongelast houden behoudelic vanden derdendeele/
desselfs costs die zij sculdich zijn hem af te corten als voirs(creven) es en(de)/
va(n) allen ande(re)n costen die hij of zijn wed(er)p(ar)tie gedaen heeft zyd(er)t dat hij/
gheerd gehoude(n) geweest es het zij van() getuygen of and(er)ssins d(air)af sal/
elc p(ar)tie de zijne draghen It(em) selen de voirs(creven) andries en(de) zijn drie/
zwag(ere)n zond(er) heure(n) cost afgaen met rechte alles rechts dat zij hebbe(n) moege(n)/
in een half boend(er) beemds gelege(n) te ned(er)lynte(r) dwelc hij hen and(er)wile in ha(n)den/
gesett heeft voe(r) de vors(creven) so(m)me [van lxxv r(ijnschen) gulden] It(em) es vorw(er)de dat elc p(ar)tie ten v(er)suecke des/
and(er)s sal doen p(ro)cede(re)n met rechte met den vors(creven) scepen(en) brieve(n) op dande(re) sculd(ere)n/
ten geliken coste en(de) des d(air)af compt bove(n) cost zele(n) zij deilen als vors(creven) es/
Voert heeft de voirs(creven) gheerd gelooft den vors(creven) andriese en(de) zine(n) zwag(ere)n tot heurer of alt(er)i(us) maniss(en) te bringe(n) voer scepen(en) va(n) lov(en) tuschen dit/
en(de) van en goensdage naistcom(ende) in viii dage(n) arnde de wreyse(re) en(de) janne/
taelmans of ande(re) also goed zijnde en(de) hen voe(r) tvoldoen vand(en) vors(creven) saken/
te doen gelove(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) heyk(ens) cav(er)son m(ar)cii xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt