SAL7761, Act: R°141.1 (412 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1473-03-29

Transcription

2020-10-02 by Walter De Smet
It(em) jan vakairt woenen(de) ter mee(re)n inde prochie van bierbeke heeft gehuert/
en(de) bekendt gehuerd te hebben tegen henricken vakairt zijnen vader/
de herberghe desselfs zijns vaders geheten de zwane met den/
me huysen hoven en(de) ande(re)n heuren toebehoirten gelegen ter mee(re)n vorscr(even)/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken vanden yersten daghe van/
oeghstmaend lestleden eenen termijn van sess jairen langh deen/
na dander zonder middel volgende Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r)/
en(de) om vierdalven rijnsch(en) gulden(en) goed ende ghinghe te xx stuv(er)s/
tstuck tderdel te paeschen tderdel te sinxenen en(de) tderdel te bamisse/
te betalen den voirs(creven) henr(icke) alle jaire (et)c(etera) (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende es/
vorwerde dat de voirs(creven) jan tsijnen laste hebben sal en(de) jairlicks/
betalen alsulken ryde(r) lijftochten alse hij met zek(ere)n zijnen borgen/
sculdich es en(de) zijn vader sculdich was met scepen(en) brieven va(n) lov(en)/
janne en(de) wout(ere)n dries gebruede(re)n theuren live en(de) des langhsten leven(de)/
van hen beiden Voert es vorwerde dat de voirs(creven) jan jairlicx opte/
voirs(creven) huysinghe sal doen verdecken op zijnen cost een hondert/
custbae(re)r walme(re) en(de) dat de voirs(creven) henrick hebben sal tderdel vande(n)/
oofte jairlicx aldair wassende Cor(am) opp(endorp) heyken m(ar)cii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt