SAL7761, Act: R°142.1 (414 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°142.1  
Act
Date: 1473-03-16

Transcription

2020-10-02 by Walter De Smet
It(em) jonch(e)r jorijs vander saers woenen(de) te valench(ien) hee(re) van angre/
ende andeignies (et)c(etera) renu(n)c(ierende) heeft gekint ende gelijdt dat hij/
van he(re)n janne van scoenhove(n) ridde(r) uut hande(n) van philips de/
houwere zijne(n) rintmeeste(r) gehadt gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft/
op goede rekeninghe lxxx r(ijnschen) gulden(en) van achterstelle dier/
twintich rijnsch(en) gulden(en) lijftochten die de selve he(re) jan als borge/
he(re)n fredericx van witham ridders bij rigoe(r) van rechte heeft/
moegen ghelden en(de) betalen Bekinnende hem d(air) af v(er)nueght en(de)/
wel betaelt Schelden(de) d(air) af volcomel(ic) quite den voirs(creven) h(ere)n ja(n)ne/
zijne(n) voirs(creven) rintmeester en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoevende/
Gelovende van desen de(n) selve(n) he(re)n janne noch zijne(n) voirs(creven)/
rintmeester ne(m)mermeer uut saken der voirs(creven) borchtocht te vexere(n)/
te moeyen noch e(n)nige aensprake te doene bij he(m) selve(n) noch bij/
yemande anders in gheenen rechte gheestelijc noch weerlijc mair/
van des(er) ieg(eliker) quitan(cie) goet gerecht warant te zijn en(de) te bliven/
tot ewigen daghen heyk(ens) cav(er)son m(ar)cii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt