SAL7761, Act: R°144.2 (420 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1473-04-02

Transcription

2020-10-09 by Walter De Smet
It(em) jacop coots geheten van eycke wettich sone zeghers wijlen/
coots dieme(n) hiet van eycke woenende te rijssele heeft gecon/
stituert gesedt volcomen macht p(ro)curacie ende auc(tori)teyt geg(even)/
laureyse van wynghe zijnen oudervader alle ende yegewelke/
zijn saken questien en(de) gescillen die hij alsnu uutstaen(de) heeft/
In mel(iori) forma Salvo iusto calculo aprilis s(ecund)[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt