SAL7761, Act: R°145.2 (422 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°145.2  
Act
Date: 1473-04-05

Transcription

2020-10-06 by Walter De Smet
It(em) katlijne spapen heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht p(ro)curacie ende auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n jacoppe vande(r)/
breyne prieste(r) ende arde de cock oft den eene(n) van hen bringe(r)/
sbriefs alle ende yegewelke hue(r) saken questie(n) en(de) geschillen/
die zij alsnu uutstaende heeft oft namaels hebben soude moge(n)/
In meliori for(ma) Salvo iusto calculo ap(ri)lis v[ta]
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt