SAL7761, Act: R°146.1 (425 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°146.1  
Act
Date: 1473-04-05

Transcription

2020-10-09 by Walter De Smet
Item henric stercx in p(rese)ncia heeft gehuert jegen brued(er)e/
andriese va(n) voshem den minister vanden goidshuyse va(n)/
sinte pauwels te loeven(e) een eeusel geheten tgevelle den/
voirs(creven) goidshuyse toebehoirende gelegen ten opstalle inde/
prochie van wynge tusscen den goeden des voirs(creven) goidsh(uys)/
aen de drie zijden ende de strate aen de vierde Te houde(n)/
te hebben ende te gebruycken van halfm(er)te dat was int/
jair xiiii[c] lxxi eenen t(er)mijn van sesse jaren lang deen na/
dander sonder middel volgende Elcx jaers darenbinnen/
elck dachmael dair af soe v(er)re de mate strect ende het/
ettelijck is voir derthien stuv(er)s goet ende ghinge te sinte/
mertensmisse vallende ende onbegrepen te halfmeye d(air) nae/
volgende te betalen alle jare den voirs(creven) termijn duerende/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] cora(m) roelants vynck ap(ri)lis v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt