SAL7761, Act: R°148.1 (428 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°148.1  
Act
Date: 1473-03-30

Transcription

2020-10-12 by Walter De Smet
It(em) vanden geschille uutstaende alhier in rechte tusschen rase vander rivie(re)n/
meye(r) te nederlynthe(r) in deen zijde en(de) jonck(er) lyebrechten van houthem/
in dande(re) alse van eenen scepen(en) brieve van loeven die de meye(r) heeft/
opten voirs(creven) lyebrechte en(de) meer ande(re)n van xxv rijnsch(en) gulden(en)/
lijftochten ten live mertens ende jans van oppendorp gebruede(re)n sijn/
de selve p(ar)tien overcomen en(de) hebben gelooft elck te nemen voer scepen(en)/
van leeuwe twee goede ma(n)nen egheene p(ar)tie zijnde die dbescheid/
ten beiden zijden aenhoiren selen oft de sake bringhen voe(r) scepen(en)/
van loeven om een vo(n)nisse te hebben en(de) all tusschen dit en(de) sdonred(aeghs)/
na beloken(en) paeschen naistcomende incluis Ende hebben p(ar)tien gelooft/
vast te houden en(de) volcomelic te voldoene wes bijden voirs(creven) zegg(ere)n/
uutgesproken oft bij scepen(en) gewijst zal werden en(de) hebben voerts/
gelooft malcande(re)n elc goede borghen den ande(re)n ter stont te zetten/
inder stad van leeuwe voe(r) tvoirs(creven) voldoen vander uutspraken oft/
vo(n)nisse En(de) oft e(n)niger p(ar)tien zegg(er) gebrake van die zij gekoren hadde/
die sal moegen eenen ande(re)n in zijn stad nemen En(de) oft bij e(n)nigen/
ocsuyne de sake vander submissien versmolte also dat dairaff/
egheene uutsprake of vo(n)niss(en) af en liep so es ondersproken dat/
den dach van rechte dairaf dienen sal tsaterd(aeghs) na beloken(en) paesche(n)/
naistc(omende) tot welken daghe de voirs(creven) jonck(er) lyebrecht gelooft heeft/
in rechte alhier te loeven inde banck te comen en(de) van daer niet/
te scheiden hij en zij met den voirs(creven) raese beslicht minlic oft/
met rechte Ende hier voe(r) es zijn borghe willem maes weerd inde/
drie cronen alh(ier) Et p(ri)mus Cor(am) vync caverson m(ar)cii pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt