SAL7761, Act: R°150.4 (437 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°150.4  
Act
Date: 1473-04-05

Transcription

2020-10-16 by Walter De Smet
It(em) vander questien die geweest es tusschen lambrechten vanden dale als uutge/
wonnen hebbende met genechten voe(r) zeke(re) zijn wettighe schult zeke(re) haeflike/
goede die waren joes joly en(de) dair inne gewijst zijnde also steet m(ar)cii/
xi lestleden in deen zijde en(de) gielijs joly svoirs(creven) joes vader in dande(re)/
alse van eenen bedde en(de) twee slapelaken geheten beucke die hij also/
hij seyde zijn p(ro)per goed waren en(de) den voirs(creven) zijnen sone geleend hadde/
biedende dairaf zinen eed welcke goede de voirs(creven) lambrecht aengeveerd/
hadde en(de) met den ande(re)n goeden vercocht eysschende d(air)om de selve gielijs/
restitucie vanden voirs(creven) bedde en(de) beucken oft de weerde d(air)af ter taxacien/
vanden schatt(er)s of vanden ghenen die de selve goede gecocht mochten/
hebben Dairop de voirs(creven) lambrecht antwerde dat hij tvoirs(creven) bedde/
en(de) laken niet gehadt en hadde mair dat henrick de custe(re) die gepand/
hadde uut svoirs(creven) joes huyse voe(r) gebreck van huyshueren vanden selven/
huyse en(de) voe(r) de selve huyshue(r) hadde hij die vercocht maer seyde/
dat dairaf alnoch ewat ghelds overschote welck overschot hij/
meynde dat hem sculdich ware te volghen met meer woirden ten beide(n)/
zijden geallegeert So hebben de scepen(en) van loeven gewijst voe(r) een/
vo(n)nisse dat de voirs(creven) lambrecht aen tvoirs(creven) overschot vanden voirs(creven)/
gepanden en(de) vercochten goeden verdoolt es Cor(am) roel(ants) borgh vync/
heyk(ens) caverson ap(ri)lis vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt