SAL7761, Act: R°153.4 (445 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°153.4  
Act
Date: 1473-04-08

Transcription

2020-10-19 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) peter en(de) zijn wijf hebben gelooft ind(ivisim) zo verre zij bynnen eenen jae(r)/
naistc(omend) niet af en quiten iiii(½) ryd(er)s erflic dat zij dan de selve iiii(½) ryd(er)s voird(er)/
verpanden selen met ande(re)n goeden also dat die wel en(de) loflic v(er)pand sele(n)/
wesen zonder argelist eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt