SAL7761, Act: R°173.1 (485 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°173.1  
Act
Date: 1473-05-10

Transcription

2020-11-18 by Walter De Smet
Item peter vanden loocke molde(r) soen wilen jans in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen/
en(de) bekindt genomen te hebben tegen meester janne vanden walle (et)c(etera) de/
moelen desselfs meester jans gelegen te berthem neven de goede jans/
loenijs Te houden te hebben en(de) te gebruycken vanden daghe van heden/
een jaer langh voer en(de) om derthien mudden rogs goeds en(de) payabels/
der maten van loeven te weten alle weken een zijster rogs dairaf/
te betalen also langhe als den moelensteen dairop nu liggen(de) aldair/
leeght Ende als dair eenen ande(re)n dicke(re)n moelensteen opleeght so/
sal de voirs(creven) molde(r) den voirs(creven) meester janne alle weken betalen vijff/
moelevaten rogs tot der betalingen van vijfthien geliken mudden rogs/
en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout van welken pachte dyerste/
betalinghe ingaen sal als de vors(creven) moelen malen mach en(de) niet eer/
En(de) es vorwerde wairt dat de voirs(creven) moelen den voirs(creven) meest(er) janne/
niet en bleve dat dan dese pechtinghe te nieute zijn sal Cor(am) roel(ants)/
borgh maii x Sen(tentiatum) blanckart lynden oct(obris) xv a(nno) lxxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt