SAL7761, Act: R°173.3 (486 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°173.3  
Act
Date: 1473-05-11

Transcription

2020-11-18 by Walter De Smet
Item de voirs(creven) peter met consente uts(upra) heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht procuracie ende auc(tori)teyt gegeven den voirs(creven) janne/
p(er)soens alle ende yegewelke zijn saken questien en(de) gescillen die hij/
alsnu uutstaende heeft oft namaels hebben soude moegen voe(r) wat/
gerichte gheestelijc oft weerlijck dat dat ware oft gescie(n) mochte/
alle zijn goede beyde have en(de) erve te verware(n) te beleyden/
te bedingen te wynne(n) te verliesen (et)c(etera) In meliori forma maii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt