SAL7761, Act: R°193.1 (532 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°193.1  
Act
Date: 1473-06-12

Transcription

2020-12-19 by Walter De Smet
Item tusschen meester pet(ere)n van loeven in deen zijde en(de) diericken janssoen/
van oirle in dande(re) die alhier tegen een in rechte staen van zek(ere)n/
saken dairaf de voirs(creven) dierick zeke(re) thoenisse en(de) getuygen geleidt/
heeft So hebben de scepen(en) van loeven gewijst na tversueck svors(creven)/
meester peters dat hem de namen en(de) toenamen vanden getuyghen/
die inder saken getuyght hebben werden selen en(de) dat hij dan/
op der selver getuyghen deposicien allege(re)n mach en(de) dae(re)nteynden/
recht en(de) oft hij e(n)nich gebreck heeft van ande(re)n acten inder saken/
geschied dat hij dat vervolghen mach aen de secretair(is) der onder/
die geregistreert staen oft ten uut(er)sten voe(r) den raide vander stad/
Cor(am) roel(ants) oppend(orp) borgh vync heyk(ens) cav(er)son junii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt