SAL7761, Act: R°213.2 (559 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°213.2  
Act
Date: 1473-07-08

Transcription

2021-01-05 by Walter De Smet
Cu(m) cond(icione) dat hem elck hier mede sal moegen behulpen dat hij/
costelois gehouden werde vander borchtocht vander pechtingen vande(n)/
hove des groots heilichs gheest van loven gelegen te mille d(air)mede/
de voirs(creven) gielijs en(de) jan zijn sone des voirs(creven) henricks borghen bleve(n)/
zijn met scepen(en) brieven van loeven En(de) dat oic de selve gielijs/
en(de) zijn sone h(ier) mede selen moegen aenveerden alle de haeflike/
goede hoedanich die zijn den voirs(creven) henricken toebehoiren(de) dwelc/
hen de voirs(creven) henrick oic geconsenteert heeft te doen en(de) heeft/
gelooft die goede noch engheene van dien [niet] te v(er)copen te belaste(n)/
oft te verthieren bij hem selven of yeman(de) and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n/
zonder (con)sent des vors(creven) gielijs en(de) zijns soens eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt