SAL7761, Act: R°213.4 (561 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°213.4  
Act
Date: 1473-07-08

Transcription

2021-01-03 by Walter De Smet
It(em) daneel mertens natuerlic sone giel(isen) wilen mertens die alhier/
gerasteert was ten versuecke jans godfroit en(de) in zijnre p(rese)ncien/
niet aengesproken en es heeft hem op heden te rechte gep(rese)nteert/
Cor(am) scab(inis) in scampno sdonred(aeghs) julii viii
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt