SAL7761, Act: R°233.2 (611 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°233.2  
Act
Date: 1473-08-14

Transcription

2021-02-06 by Walter De Smet
It(em) also joes lachmans geleidt zijnde als momboir g(er)truyden zijns/
wijfs tot den goeden have ende erve arnds wilen van gobbelsrode/
geheten vanden hove en(de) peters der kynde(re)n met scepen(en) brieven van/
loeven sprekende van iii(½) ryders lijft(ochten) staende ten live goeswij(n)s/
en(de) clemencien kynde(re) der voirs(creven) g(er)truyden heeft doen scrive(n)/
den meye(r) van bout(er)shem of zinen stedehoude(r) hem de selve/
goede te leve(re)n Ende oft henrick zannen behuwde soen des/
voirs(creven) wilen arnds ende de voirs(creven) peter dair tegen yet alleg(ere)n/
wilden dat zij des alhier int recht quamen tot eenen zek(ere)n dage/
op heden dienende Ende de voirs(creven) henrick noch peter alh(ier) niet/
comen en zijn den voirs(creven) joese alhier comen(de) en(de) trecht v(er)suecken(de)/
thoenen(de) oic certificacie vander execucien geschied vanden voirs(creven)/
versuecke bijden voirs(creven) meye(r) so hebben de scepen(en) van lov(en) ter/
maniss(en) tsmeyers gewijst voe(r) en vo(n)niss(en) so verre svoirs(creven)/
geleidden wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene tsmeyers en(de)/
van hen datmen hem dan houden soude vanden voirs(creven) goeden in/
zinen beleide tot zijnre wettig(er) schult behoef zo verre het/
noch voer hen comen es Cor(am) lyemi(n)ghen blanck(ar)t abs(oloens) m(er)cels/
hoeven lynden aug(usti) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt