SAL7761, Act: R°24.2 (62 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°24.2  
Act
Date: 1472-08-05

Transcription

2020-03-16 by Walter De Smet
It(em) tusschen heylwighen baten uutgewonnen hebbende met der bancken/
rechte van libbeke voe(r) gebreck van twee ryders lijftochten met scepen(en)/
brieven van loeven bevesticht de goede alijten vyssenaecks weduwe/
andries wilen hellinck in deen zijde en(de) goirde cokaert geleidt zij(n)de/
tot den goeden svoirs(creven) wilen andries en(de) zeke(r) wettich gebreck d(aer)aen/
hebben(de) d(air)af hij onlanghs met vo(n)niss(en) der scepen(en) van loeven gewijst/
es voe(r) der voirs(creven) heylwighen te gaen ter ande(re) So es na de/
redene van beiden zijden overdraghen en(de) geappoenteert bijde(n) raide/
vander stad dat de voirs(creven) goird der voirs(creven) heylwighen voer heure/
voirs(creven) gebreck sal laten volghen een deel vanden voirs(creven) goeden dat/
weerd zijn sal boven last ter deughdeliker taxacien also vele/
als tselve heur gebreck gedraight en(de) heure d(air)af goeden en(de)/
vestighen uut zijnen voirs(creven) beleide oft heure voe(r) tselve gebreck erfrinte(n)/
ter quitingen opte voirs(creven) goede bewisen en(de) vestighen Act(um) in pleno consilio/
aug(usti) v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt