SAL7761, Act: R°26.1 (71 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°26.1  
Act
Date: 1472-07-29

Transcription

2020-03-21 by Walter De Smet
It(em) alse vanden twintich ryders die jan vanden borchoven alse p(ro)cureur/
raes zijns zoons eysschende was hubrechten de ruyssche uut saken van/
zek(ere)n geluften en(de) vorwerden geschied voe(r) scepen(en) van loeven tussche(n)/
den voirs(creven) hubrechten en(de) dympnen lodewijcx gelijc steet ja(nua)[rii] xvi/
libro lxxi onder baussele doorstreept so es op heden bijden/
raide vander stad gededingt ende geappoenteert dat de voirscr(even)/
hubrecht voe(r) de voirs(creven) xx rijders te hemw(er)ts nemen en(de) hebben/
sal tsijnen laste twee ryders lijftochten die de voirs(creven) raes alse/
principael met den voirs(creven) hubrechten ende meer ande(re)n alse zijn borge(n)/
sculdich es te weten den eenen walraven die maerte es h(er) willems/
edelhe(re) priest(er)s en(de) den ande(re)n denijse van ha(m)me gelijc de scepen(en)/
brieve van loeven d(air)op gemaict dat begripen En(de) dat de vors(creven)/
hubrecht den voirs(creven) raese en(de) zijn ande(re) borghen alt(oes) scadelois houde(n)/
sal vanden voirs(creven) ii ryders lijftochten beide van principale en(de) va(n) pachte(n)/
die gevallen zijn oft vallen selen moegen en(de) de selve ii ryders/
afquiten en(de) den voirs(creven) rase en(de) zijn ande(re) borghen d(air)af lossen/
en(de) met allen ontslaen tusschen dit en(de) bamisse naist(comende) En(de) voe(r)/
tvoldoen van allen desen sal de voirs(creven) hubrecht alsnu goede redelike/
borchtocht zetten behoudelic in desen den voirs(creven) hubrechten zij(n)re/
actien op der voirs(creven) dympnen die hij te heurw(er)t hebben mach/
uut saken vanden voirs(creven) yersten tractate Act(um) julii xxix in pleno/
consilio
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt