SAL7761, Act: R°49.1 (151 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°49.1  
Act
Date: 1472-10-15

Transcription

2020-04-24 by Walter De Smet
It(em) also als de stad van loeven onlangs ten versuecke jans yeven geleid/
zijnde voer eenen guill(el)m(us) scult jairliker lijfrintnen met scepen(en) brieve(n)/
van loeven bekind van janne wilen wagemans geheten heerkens ende/
pet(er)s ende henricks gebrued(ere)n zijnre zoenen tot den goeden have ende/
erve des selver vaders en(de) zoenen gescreven es den drossete slands va(n)/
rotselair oft zijnen stedehoude(r) te w(er)chte(r) de voirs(creven) goede also die hier ond(er)/
bescreve(n) staen den voirs(creven) geleidden peyslic te doen volgen dair aen hem/
ongebruyck deden de voirs(creven) gebrued(ere)n Ende of de selve gebrued(ere)n m(ar)griete/
heur zuster jan claes en(de) katline zijn wijff oic suster der voirs(creven) gebrued(ere)n/
Ende of de selve gebrued(ere)n en(de) heure medep(ar)tie tege(n) de voirs(creven) scepen(en)/
brieve yet hadden willen allege(re)n dat zij tot eenen zek(ere)n daige van/
rechte op heden dienen(de) alhier voe(r) meye(r) ende scepen(en) te rechte quame(n)/
Dair nyeman van hen gecomen en es hoewail zij ten naisten daige voerlede(n)/
meest alhier voer oegen wae(re)n so hebben de scepen(en) va(n) loeve(n) gewijst/
voer een vo(n)nisse zo v(er)re svoirs(creven) geleidden wederp(ar)tie niet en quame/
ten opstaene smeyers en(de) van hen datmen dan den selven geleidden/
houden sal in zijnen beleide also v(er)re alst noch voer hen comen es Cor(am)/
roel(ants) opp(endorp) borch vynck heykens en(de) cav(er)son oct(obris) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt