SAL7761, Act: R°50.2 (155 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°50.2  
Act
Date: 1472-10-17

Transcription

2020-04-28 by Walter De Smet
It(em) vanden geschille dat uutstond tusschen wille(m)me van duysborgh ter eenre zijden en(de)/
arnde lachman ter ande(re) alse vanden gebruycke van beiden nedercame(re)n en(de) vander/
coekenen inden huyse svoirs(creven) arnds dat hij tegen den voirs(creven) wille(m)me anderwile/
te weten m(ar)cii xi a(n)no lxviii gecocht heeft gelegen inde dorpstrate tegen/
de grijmstrate over den welke came(re)n en(de) coekene de voirs(creven) arnd hinder/
en(de) letsel dede den voirs(creven) wille(m)me voirder dan na uutwisen der guedingen/
en(de) den brieven d(air)op gemaict behoirde also hij meynde So es na eensye/
gelijcks redene en(de) bescheid bijder stad overdraghen en(de) get(er)mineert dat/
de voirs(creven) arnd zijn coetse ende scrijne die hij in deene vand(en) vors(creven) came(re)n/
heeft ruymen ende ewech doen sal en(de) in die plaetse dair die staen den/
voirs(creven) wille(m)me van zijnen goede laten setten op dat hem gelieft It(em) dat de/
selve willem inde voirs(creven) coekene sal hebben ende behouden temelic gerief van/
aldair te gaene te ke(re)ne teten te drincken wermene en(de) zittene alst hem gelieft/
Act(um) tsaterd(aeghs) oct(obris) xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt