SAL7761, Act: R°51.1 (158 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°51.1  
Act
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-04-28 by Walter De Smet
Item also als ten lesten daige van rechte int recht alhier comen zijn/
meester jan trabuckier alse geleidt tot den goeden anthonijs madea/
in deen zijde ende jannes robbijns alse p(ro)cureur h(er) henricks van witham/
he(re) tot bout(er)shem (et)c(etera) in dande(re) Aldair de voirs(creven) meester jan meynde/
inder saken die tuschen hem en(de) den voirs(creven) he(re) van bout(er)shem alhier in/
rechte geport was van ov(er)langh en(de) alnoch hinghe voert te varen mids/
zek(ere)n onss gened(ichs) h(ere)n brieven onlangs der wet alhier dair aff gesonden/
en(de) mids dat de selve he(re) niet en ware ind(en) reysen en(de) dienste onss voirs(creven)/
gened(ichs) h(ere)n mair was en(de) lach alnoch alhier bynnen lands gelijcmen/
ter wairheit also de voirs(creven) meester jan seyde bevi(n)den soude Dairop/
de voirs(creven) p(ro)cureur hielt ter contrarien dat meester jan niet voert/
varen en soude bij sek(ere)n redenen die hij allegeerde Dair op de scepen(en)/
van loeven alsdoen wijsden want de voirs(creven) meester jan seyde den/
voirs(creven) he(re) va(n) bout(er)shem bynnen lands te wesen en(de) ongeport t(er) voirs(creven)/
reysen dat zij dair af cleerniss(en) begheerden taenhoe(re)n en(de) dae(re)nteynde(n)/
recht ende de voirs(creven) p(ar)tien op heden weder comen zijn alhier in/
rechte dair elc sustineerde des hij voe(r) gedaen hadde sond(er) dat de voirs(creven)/
meest(er) jan e(n)nighe cleernisse oft thoeniss(en) va(n) zijnen byleggen(en) dede/
oft pijnde te doen So hebben de scepen(en) van loeven gewijst dat/
zij bliven by alsulken vo(n)nisse als zij voe(r) gewijst hadden Cor(am) opp(endorp)/
borch vynck heykens cav(er)son octobr(is) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt