SAL7761, Act: R°55.2 (178 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°55.2  
Act
Date: 1472-10-31

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) also als een langhe wile questie geresen es tusschen meester janne trabuckier/
alse geleidt tot den goeden anthoenijs madea in deen zijde en(de) janne robbijns/
alse p(ro)cur(eur) h(er) henricks van witham he(re) te boutershem (et)c(etera) ter ande(re) van dat/
de voirs(creven) meest(er) jan gemeyndt heeft te moegen voertvaren ind(en) saken tusche(n)/
hem ende den voirs(creven) he(re) van boutershem uutstaende van zek(ere)n juwelen die/
de voirs(creven) anthoenijs voertiden gesett heeft onder wilen b(er)telmeeuse madea (et)c(etera)/
dairaf de voirs(creven) he(re) van boutershem zeke(re) onss gened(ichs) h(ere)n brieve gesonden/
heeft alhier om inder voirs(creven) saken niet te p(ro)cede(re)n gemerct dat hij ind(er) reysen/
en(de) dienste onss voirs(creven) gened(ichs) h(ere)n te dier tijt was also hij bijbrochte ende/
de voirs(creven) brieve begrepen Daer tegen de voirs(creven) meester jan oic eene(n) brief/
vanden raide van brabant brochte inhouden(de) want hen gethoent was dat de/
voirs(creven) he(re) van boutershem doen inder voirs(creven) reysen niet en was mair hier/
bynnen lands en(de) also verre de wet alhier dat also bevonde dat zij dan ind(en)/
voirs(creven) saken voertvaren souden en(de) p(ar)tien recht doen gelijc den brief dat voird(er)/
inhelt Ende de voirs(creven) meester jan zeke(re) cleernisse en(de) thoenisse geleidt heeft/
van den voirs(creven) he(re) van boutershem niet geport ter reysen maer hier bynne(n) lands/
te wesen so hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en) vanden meye(r) gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven) meester jan oft zijn p(ro)cureur inder voirs(creven) sake(n)/
sal moegen voertvaren na de cleernissen die zij scepen(en) van des voirs(creven) es/
alnoch hebben Cor(am) om(n)ibus scab(inis) ex(cep)[to] pynnoc oct(obris) ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt