SAL7761, Act: R°57.3 (183 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°57.3  
Act
Date: 1472-11-07

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) huyghe van udekem ondermeye(r) te loeven heeft gekendt gehaven ende/
ontfanghen te hebben van gorijse van s(in)te peters vijf gulden cronen/
en(de) tderdel van eenre cronen te vijfen(de)twintich stuv(er)s elcke crone/
gerekendt die de voirs(creven) gorijs den voirs(creven) huyghen gelooft hadde te/
betalen tot eenen zek(ere)n daghe overleden voe(r) claese de beye(re) die tselve/
gelt sculdich was philipse pynnoc en(de) de selve philips dede geloven/
den voirs(creven) huyghen van alsulken xvi geliken cronen alse de voirs(creven)/
claes den voirs(creven) philipse sculdich was mids eenre uutspraken tuschen/
hen bij goeden mannen geschied Scelden(de) de voirs(creven) huyghe en(de) met/
hem de voirs(creven) philips den voirs(creven) gorisen en(de) claese vanden vors(creven) vijf/
cronen en(de) een derdendeel volcomelic quijte Cor(am) borgh heyk(ens)/
no(vembris) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt