SAL7761, Act: R°62.4 (207 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°62.4  
Act
Date: 1472-11-23

Transcription

2020-05-15 by Walter De Smet
It(em) margriete bar weduwe lambrechts wilen doupey heeft gestelt geordin(er)t/
en(de) gemechticht heure p(ro)cureus en(de) voirgangers in allen heuren saken die/
zij nu te doen heeft oft namails hebben sal hoedanich die zijn lambrechte(n)/
en(de) jacoppen heuren soenen den selven jacoppen uut heuren broode behoirlic/
gedaen wille(m)me van haesdonck voerspreke en(de) wille(m)me van leele nat(uer)lic/
Gevende en(de) verleenende de voirs(creven) weduwe den voirs(creven) [heuren] p(ro)cureurs en(de) elcken/
bizunder thoenre des(er) alle de selve saken te bedinghen te verwaren te/
beschudden en(de) te vervolgen met rechte tot den eynde desselfs voer allen/
gerichten gheestelic en(de) weerlic dair des van noede sal moegen wesen/
en(de) allen pointen vormen en(de) articulen van rechte d(air)inne te houden en(de) te/
vord(ere)n die he(n) orberlic duncken selen en(de) na recht oft costume vand(er) plaetse(n)/
dair dat geboirt behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de)/
vast Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants vynck no(vembris) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt