SAL7761, Act: R°7.2 (18 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°7.2  
Act
Date: 1472-07-04

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) den dach van rechte die op heden diende tuschen h(er) wille(m)me van/
bruessele alse p(ro)cureur sgoids(uyse) van s(in)te marien dale te diest t(er) eenre/
zijden en(de) janne block ter ande(re) alse van eenen stuck beemds gelege(n)/
te holede gelijc [dwelck] de vors(creven) p(ro)cur(eur) hem hadde doen leve(re)n met brieve(n) va(n)/
des(er) stad voer gebreck van erfpachte es bij (con)sente vanden vors(creven)/
p(ar)tien uutgestelt tot des yerste dijsdaighs na s(in)tepet(er)s dach ad/
vinc(u)la naistc(omende) Cor(am) scabinis in scampno tsat(er)d(aeghs) julii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt