SAL7761, Act: R°77.2 (241 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°77.2  
Act
Date: 1472-12-14

Transcription

2020-06-03 by Walter De Smet
It(em) es tusschen de voirs(creven) sculde(re)n ende crediteuren gevord(er)t dat de selve credi/
teuren inde stad vanden voirs(creven) vi ryders heffen zelen [eenen ryder tsjaers] zess t(er)mijnen langh/
naist verschinen(de) deen na dander van alsulken ryde(r) alse de voirs(creven) sculde(re) heeft tsinen live op zeke(re) goede jans vanden berghe geheten de zege(re)/
en(de) marien zijns wijfs gelegen ts(in)t jorijs weerde ten voirs(creven) dage jairlicx/
vallen(de) gelijc de scepen(en) brieve gemaict int jair xiiii[c] ende tseventich acht/
daghe in januario dat begripen ende want de voirs(creven) lijft(ocht) steet/
sdorps rechte So es vorwerde zo verre de voirs(creven) crediteuren dairaf/
e(n)nigen last hadden dat zij zelen moegen met den voirs(creven) brieve/
vander geluften verreycken wairt oic dat de voirs(creven) rinte gequeten/
worde eer de voirs(creven) termijnen verstreken waren zo sal de sculde(re)/
gehouden zijn heure op te leggen tghene des heure alsdan vander/
voirs(creven) so(m)men ombetailt uutsteet en(de) dat zelen zij oic metten vors(creven)/
brieve verreicken maer oft de sculde(re) storve bynnen den voirs(creven)/
t(er)mijnen zo sal de voirs(creven) gelufte quijt zijn van des alsdan dairaff/
niet gevallen en es Welke lijfrente voirscr(even) de voirs(creven) sculde(re) gelooft/
heeft den voirs(creven) crediteuren peislic te doen en(de) te laten volgen opte/
condicien en(de) manie(re)n voirscr(even) zonder argelist eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt