SAL7761, Act: R°77.4 (243 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°77.4  
Act
Date: 1472-12-14

Transcription

2020-06-03 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jan heeft gemechticht en(de) wettelike macht gegeven ende/
gheeft met des(en) l(ette)ren zonder e(n)nich wed(er)roepen dair inne te behouden/
janne eypels ende g(er)truyden zijnre dochter te voren uut zinen broode/
behoirlic gedaen oft den eenen van hen thoenre des(er) om te manen/
teyschen en(de) te vervolgen die yerste zess t(er)mijnen die vallen en(de) v(er)schine(n)/
selen van desen daghe voirt van alsulken ryder lijftochten alse hij jan/
machtichmake(n) heeft tsijnen live op zeke(re) goede jans vanden b(er)ghe/
geheten de zaghe(re) en(de) marien zijns wijfs gelegen ts(in)t jorijs weerde/
gelijc zeke(re) scepen(en) brieve ald(air) gemaict int jair xiiii[c] tseventich/
acht daghe in januario dat begripen Ende oic van des zij d(air)af/
ontfanghen selen quitancie te gheven en(de) ofts noet zij de selve/
rinte ten voirs(creven) t(er)mijnen verschinen(de) met rechte te vervolgen D(air) voe(r)/
te panden en(de) te daghen en(de) alle ande(re) manie(re)n en(de) articulen va(n) rechte/
dair inne te vord(ere)n die d(air)toe behoiren moeghen Ende voerts alle/
tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt