SAL7761, Act: V°102.3 (311 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°102.3  
Act
Date: 1473-01-27

Transcription

2020-07-08 by Walter De Smet
It(em) also als meester vranck van dyeven gielijs aaron jan vanden wolputte pet(er)/
vanden berghe gielijs le(m)mens bellen van zassen peter van mechlen ende/
jaq(ue)mart le clerck [crocq] cortsweeghs vercregen hebben aenden rintmeester/
tsh(er)toghen van bourg(oign)[en] en(de) van brabant in zijnre stad van loeven/
te moegen sluyten en(de) gesloten houden een streetken comen(de) en(de) strecken(de)/
uuten ha(m)me tot der dylen toe tusschen derve svoirs(creven) meester vrancks/
gielijs aaron jans vanden wolputte peters vanden berghe giel(ijs) le(m)mens/
en(de) bellens van zassen ter eenre zijden en(de) derve svoirs(creven) peters van/
mechlen en(de) jacobs le crocq t(er) ande(r) zijden op en(de) voe(r) eenen capuyn/
erflicx tsijs onsen voirs(creven) genedigen he(re) dairaf jairlicx te betalen/
gelijc de brieve die de voirs(creven) p(ar)tien dairaf zeyden vanden voirs(creven)/
rintmeester te hebben dat begripen moegen So zijn comen de voe(r)/
scepen(en) van loeven de voirs(creven) peter en(de) [vacat] zijn wijf openbairlic/
toeseggende en(de) geloven(de) den voirs(creven) capuyn erfchijs alle jaire te/
gelden en(de) te draghen van heuren voirs(creven) erve en(de) de voirs(creven) ande(r)/
p(er)sone heure heure medeplege(re)n en(de) heure goede en(de) nacomelinge vande(n)/
selven tsijze tot eeuwigen daghen scadeloes te houden en(de) tontheffen/
En(de) om te meer zekerheid d(air)af te doen zo hebben de selve gehuyschen/
heur voirs(creven) erve gelijc zij dat ald(air) houden(de) zijn bij orlove tshe(re)n vande(n)/
gronde tond(er)pande gesett Geloven(de) vanden selven ond(er)pande alt(oes) genoech/
te doen also dat den selven heuren medepleg(ere)n vast en(de) genoech sal/
moegen wesen Cor(am) heyk(ens) caverson ja(nua)[rii] xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt