SAL7761, Act: V°103.3 (316 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°103.3  
Act
Date: 1473-01-29

Transcription

2020-07-08 by Walter De Smet
It(em) also alse anderwile een zeke(re) t(er)minacie en(de) (con)sent geschied es biden raide/
vander stad voer meester vrancken van dyeven gielisen aroens janne/
vanden wolputte pete(re)n vanden berghe gielise le(m)mens baltazar van/
zassen pet(ere)n van mechlen en(de) jacoppen le crocq van te moegen sluyten/
en(de) gesloten houden een straetken comen(de) van uuten ha(m)me en(de) streckende/
tusschen der voirs(creven) p(ar)tien erve daer aen gelegen tot der dylen toe ald(air)/
op zeke(re) manie(re)n ende condicien en(de) onder den ande(re)n dat de gebue(re)n vande(n)/
selven streetkene inden voirs(creven) ham geseten en(de) geerft zijnde souden/
moegen tgebruyck nemen en(de) hebben vanden voirs(creven) streetkene en(de) poirte(n)/
voe(r) inden ham en(de) der heymelich(eiden) opte dyle ald(air) biden voirs(creven) p(er)soenen/
gemaict so verre de selve gebue(re)n met den selven p(er)sonen en(de) gelijc/
hen hielpen draghen den cost en(de) last die zij gehadt hebben int/
maicken vand(en) voirs(creven) poirten en(de) heymelicheiden gelijc de vors(creven) t(er)minacie/
staende xx daghe in junio int boeck van lxxi alhier dat begrijpt/
So zijn op heden comen voe(r) den raide vander stad ten versuecke svors(creven)/
meest(er) vrancks en(de) zijnre medeplege(re)n de p(er)sone hier na bescreven/
gegoedt en(de) geseten zijnde inden voirs(creven) ham Te weten jannes vand(er)/
hofstad willem vanden dale meest(er) jan [vacat] dorgelmake(r)/
en(de) joff(rouwe) [vacat] weduwe jans wilen van orshaghen openbairklick/
zeggende en(de) bekynnen(de) dat zij inde voirs(creven) costen vand(en) poirten en(de)/
heymelicheid(en) niet (con)tribue(re)n en wouden noch oic voe(r) hen noch heuren/
nacomelinghen e(n)nich recht hebben noch behouden in tvoirs(creven) streetken/
porten of heymelich(eiden) Sceldende alle tselve recht actie oft zacht/
dat zij uut saken van heuren goeden die zij ald(air) houden(de) zijn hebben/
mochten volcomelic quijte en(de) v(er)teghen dwelc de voirs(creven) meest(er) vranck/
en(de) zijn medepleg(er)s also ae(n)nemen Bege(re)nde hen dat biden raide vander/
stad geaucto(r)izeert bevesticht en(de) bescreven te moegen w(er)den d(air)in de/
stad (con)senteerde en(de) overdroegh also bescr(even) te worden voe(r) den toecomen(de)/
tijd Act(um) in co(mmun)i (con)silio tsvryd(aeghs) januarii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt