SAL7761, Act: V°105.4 (319 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°105.4  
Act
Date: 1473-02-01

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) jehan jamairt woenen(de) te vielzsart heeft geordineert ende gestelt/
zijnre p(ro)cureurs en(de) voergang(er)s janne de mez woenen(de) te loeven ende/
janne sarteal van couroit in allen zijnen saken en(de) bederven die hij/
nu te doen heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad Gevende en(de) verleenen(de) den voirs(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken bizunder thoenre des(er) volcomen macht en(de) zunderlinghe beveel/
alle de selve saken te bedinghen te verwae(re)n en(de) te vervolgen met/
rechte en(de) tot den eynde desselfs (et)c(etera) In forma Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am)/
ouder(ogghe) burg(imagistro) vync caverson scabinis febr(uarii) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt