SAL7761, Act: V°105.6-R°106.1 (320 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°105.6-R°106.1  
Act
Date: 1473-02-03

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) jan oeghe voirscr(even) heeft overgegeven en(de) geconsenteert den voirs(creven) zinen borgen/
dat zij oft deen oft de twee van hen alsulken albomen houten alse hij gecocht/
heeft tegen gorijse van s(in)te peters het zij dat zij gevelt zijn oft noch staen/
tsamen met den berders en(de) afvalle d(air)af alsnu gemaict en(de) niet vercocht
//
noch gelevert hebben ende aenverden moeghen alst hen gelieft en(de)/
die voerts all ten coste vanden goede doen hanthe(re)n vercopen en(de)/
pe(n)ninghw(er)den om hen met den gelde d(air)af comende vander voirs(creven)/
borchtocht te lossen ende vander ov(er)baten oft zij meer gehaven/
hadden d(air)af zelen zij den principalen restitucie doen Ende stselve/
hout zelen zij also voirs(creven) es aenveerden alst hen gelieft in/
alsulken state alst es oft zijn sal ten tijde vanden aenverdene/
het zij gewracht oft ongewracht Ende de voirs(creven) jan oeghe heeft/
gelooft tvoirs(creven) hout den voirs(creven) zinen borghen peislic te doen en(de)/
en(de) te laten volghen ter meyni(n)ghen voirscr(even) als zij oft e(n)nich va(n)/
hen des bege(re)n selen en(de) hande dairaen slaen willen zonder/
argelist Heeft voirt gelooft den voirs(creven) zinen borghen hen met/
allen te lossen en(de) tontslaen vander voirs(creven) borchtocht costel(oes) en(de)/
scadelois tot heuren oft des eens van hen manissen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt