SAL7761, Act: V°106.1 (323 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°106.1  
Act
Date: 1473-02-04

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) van alsulker aenspraken alse katline vander straten gedaen heeft/
tot katlinen van hondsberghe heurer stiefmoeder eysschende/
restitucie vanden vruchten van rogghe erweten en(de) ande(re)n greyne/
die gewassen waren en(de) zij van hondsberghe aengeveerd en(de)/
innegedaen hadde toeghste lestleden van alsulken goeden/
alse der voirs(creven) vander straten verstorven ende bleven wae(re)n/
van wilen yden heurer oudermoeder weduwe henricks wile(n)/
vanden bossche welke yde langher geleeft hadde dan yde/
heur dochter die moeder was der voirs(creven) katlinen vander st(ra)ten/
gelegen te leefdale In welke restitucie de voirs(creven) va(n) hondsb(er)ge/
meynde niet gehouden te wesen mids dat ten tijde vanden/
voirs(creven) aenveerde jacob vander straten heur man vader der/
voirs(creven) aenlegg(er)ssen noch leefde en(de) dat zij was in zijnen/
broode (et)c(etera) also inden rechte clairlic gethoent waird Soe/
hebben de scepen(en) van loeven gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat/
de voirs(creven) van hondsberghe ongehouden zijn sal vander/
aenspraken die de voirs(creven) vander straten te heurw(er)t gedaen/
heeft Cor(am) om(n)ibus scab(inis) febr(uarii) iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt