SAL7761, Act: V°106.2 (324 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°106.2  
Act
Date: 1473-02-04

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) vander aenspraken die lybrecht briseboix gedaen heeft tot joha(n)nen/
le bolengie(r) van gemblours van dat de selve johanne gesproken/
soude hebben tot den voirs(creven) lybrechten in erren moede en(de) in/
verwijte dese woirde gaet tot den ghenen dien ghij de/
creefte genomen hebt die ghij tot namen droeght ende/
vercocht oft d(er)re gelike woirde in substancien So es tvo(n)nis/
der scepen(en) van loeven gegaen na aensprake verantwerden en(de)/
svoirs(creven) lybrechts thoenisse dat de voirs(creven) johanne den voirscr(even)/
lybrechten ter beternissen doen sal eenen wech ts(in)t joes opte/
zee en(de) d(air)w(er)t porren bynnen xl daghen naistcomende en(de)/
goede wairh(eit) dairaf bringhen na des(er) stad rechte oft zijnen/
goeden moet dairaf hebben Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt