SAL7761, Act: V°11.2 (27 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°11.2  
Act
Date: 1472-07-08

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) van allen alsulken stote en(de) geschille als uutstaen moegen tot desen/
daghe toe tusschen pet(ere)n van breeden woenen(de) teyndhoven ter eenre/
zijden en(de) kerstiaene tsraets poirte(r) der stad van loeven ter ande(re)/
hebben hen de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de)/
minlike yffene(re)n te weten in henricken peterssoen tav(er)nier teyndhove(n)/
gheerde ketele(re) en(de) in twee vanden zoenen svoirs(creven) kerstiaens in/
alsulken vueghen dat de voirs(creven) segge(re)n dbescheid van p(ar)tien ae(n)gehoirt/
en(de) oic thoenisse ofts behoeft heur uutsprake d(air)af doen selen/
voer scepen(en) van eyndhoven tusschen dit en(de) s(in)te remeysdage naistc(omende)/
incluys Ende es ond(er)sproken oft de voirs(creven) henrick pet(er)ssoen dit/
segg(er)scap niet aennemen en wilde dat dan de voirs(creven) pet(er) eenen/
and(ere)n geliken sal moegen in die stad van hem nemen Waerd oic dat/
deen oft beide van svoirs(creven) kerstiaens kynde(re)n tvoirs(creven) segg(er)scap niet/
aen en namen zo selen de voirs(creven) twee ande(re) seghslude inde stad/
vanden gebreckeliken ande(re) gelike ma(n)nen moegen nemen Ende hebben/
gelooft de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestentich te houden wes de vors(creven) segg(ere)n/
oft die in heure stad genomen selen werden tusschen de selve p(ar)tien/
uutspreken en(de) seggen selen Cor(am) roel(ants) heyken julii viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt