SAL7761, Act: V°111.3 (330 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°111.3  
Act
Date: 1473-02-10

Transcription

2020-07-23 by Walter De Smet
It(em) henrick zannen woenen(de) topvelpe heeft gelooft pet(ere)n van bierbeke/
van vertrijcke soen wilen wouters alt(oes) scadelois te houden ende/
tontheffen van (½) ryder lijftochten van alsulken twee rijd(er)s lijftochte(n)/
alse dair voe(r) jannes wilen van couthem zweer svoirs(creven) peters/
borghe was met meer ande(re)n arnds wilen vanden hove meyer te/
boutershem aen vrouwe katlinen weduwe h(er) symoens wilen pi(n)noc/
ridd(er)s met scepen(en) brieven van loeven gelijc de selve brieve dat/
begripen moeghen Heeft voirt gelooft den voirs(creven) halven ryde(r)/
voe(r) ende inde stad vanden voirs(creven) pet(ere)n jairlicx te gelden ende der/
voirs(creven) vrouwen oft dactie d(air)af hebbende also in tijts te voldoene/
dat de selve peter bij gebreke van dien cost noch scade d(air)af lide(n)/
en sal Ende oft de voirs(creven) peter d(air)om e(n)nighen cost schade oft/
last hadde dien cost schade en(de) last heeft gelooft de voirs(creven)/
henrick hem op te richten alse vervolghde schout heyk(ens) cav(er)son/
febr(uarii) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt