SAL7761, Act: V°12.3 (32 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°12.3  
Act
Date: 1472-07-11

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) na zeke(re) verhandelinghen geweest zijnde tusschen henricken oevelair/
geboren van uutrecht ende yden van weert woenen(de) in heuren huyse/
bij dezelbrugghe neven lodewijcx van hombeke geheten criecksteen/
de selve partien in teg(ewordicheit) der scepen(en) van loeven staende heeft de/
voirs(creven) henr(ic) openbairlic bekindt en(de) ter wairheit geclairt dat de p(ar)cheele/
va(n) haven hier na genoemt te weten een breed bedde van drie ellen/
met der coetsen en(de) ande(re)n zijnen toebehoirten noch een coetsbedde met der/
toebehoirten een voudzidel een grote scrijne een(en) gheltstoop twee/
q(ua)rtpotte drie ketelen twee ee(re)n potte en(de) twee ee(re)n kanderele(re)n en(de) zeke(re)/
ande(re) p(ar)cheele hier met [niet] verclairt gelijc de voirs(creven) yde die bynnen den/
voirs(creven) huyse houden(de) es Sijn en(de) toebehoiren der selver yden om/
heuren eygenen wille d(air) mede te doen zonder dat hij henr(ic) e(n)nich recht/
zaght oft actie d(air)aen oft in heeft in e(n)nig(er) manie(re)n Also hij oic dat hielt/
en(de) op zijn manwairh(eit) nam en(de) certificeerde Geloven(de) der selver yden de/
voirs(creven) goede noch engheene van dien ne(m)mermeer aen te spreken of teysche(n)/
noch heure d(air)om te moeye(n) oft e(n)nichssins te vexeren Cor(am) vync et/
caverson julii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt