SAL7761, Act: V°130.1 (382 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°130.1  
Act
Date: 1473-03-13

Transcription

2020-08-30 by Walter De Smet
It(em) arnd de witte burdurwercke(r) heeft gelooft gorijse van dyeven/
twintich rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck te weten eenen rijnsch(en)/
gulden(en) d(air)af van en maendage naistcomen(de) in viii dagen eenen/
rijnsch gulden(en) d(air)af bynnen viii dagen d(air)na ende also voert/
tallen viii daghen vervolghende eenen rijnsch gulden(en) te betalen/
tot dat all betailt zijn sal met cond(icien) wairt dat hij twee/
t(er)mijnen ombetailt over liet gaen zond(er) betalen zo dat die den/
derden verreycken dat dan des d(air)af ombetaelt uutsteet all/
gevallen zal zijn Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) m(ar)cii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt