SAL7761, Act: V°143 (418 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°143  
Act
Date: 1473-04-02

Transcription

2020-10-05 by Walter De Smet
Vander questie gecome(n) voe(r) de(n) raide vander stad tussce(n) anthonise van/
wynge wettich sone jans wile(n) van wynge in deen zijde barth(elmeeus) de/
ruyssche van weghen katlijne(n) van wynghe zijnre huysvrouwen/
in dande(re) ende peter heyme inde(n) name van zijne(n) wettige(n) kijnde(re)n/
die hij heeft behouden van barberen van wynge wilen was zijn/
huysvrouwe inde derde alse vanden goeden die hen bleven en(de)/
verstorven zijn van ende na de doot jans wilen van wynge/
ende katlijnen wijlen willemairs zijnre huysvrouwen vader/
ende moeder der voirs(creven) kijnderen is get(er)min(er)t dat de voirs(creven)/
partien selen deylen alle derflike goede voirs(creven) soe verre die/
niet en staen in questien ende dair af en sal gheen verthide/
nisse geschien voir dat zij vanden vliegenden erve beslicht/
selen zijn metter minnen oft metten rechte Actu(m) in pleno (con)silio/
aprilis secunda
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt