SAL7761, Act: V°163.2 (461 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°163.2  
Act
Date: 1473-04-28

Transcription

2020-11-05 by Walter De Smet
It(em) es vorwerde tusschen de voirs(creven) p(ar)tien want tvoirs(creven) huys inde papeleur/
strate alnoch verhuert es eenen zek(ere)n tijt dat den huerlinck zijn hue(r) volgen/
sal mair sal de voirs(creven) willem heffen de huere die te kersmisse naistcomen(de) en(de) /
dairna vander selver hueringhen vallen sal hij sal oic ter stont hebben ende/
aenveerden den corensolde(r) die de voirs(creven) gorijs in tvoirs(creven) huys behouden/
heeft Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt